ADAX Economic

ADAX Economic с механичен термостат

ADAX Economic с електронен термостат